Βιβλίο Πορσελάνης

Βιβλίο Πορσελάνης σε διάσταση 22Χ30

Επιπλέον διαστάσεις βιβλίων σε πορσελάνη:

22X15,26X19,22X30,25X34,27X38

Δείγματα Διακόσμησης Βιβλίων σε Πορσελάνη

Περισσότερες πληροφορίες στο  210-9219492